Peppa Celebrates Chinese New Year

Xiao zhu pei qi guo da nian is a movie starring Yun Liu, Michelle Wai, and Yawen Zhu. Tang Yuan, Jiao Zi and their family enjoy Chinese New Year together, learning about traditions, and sharing Peppa Pig stories.

Genres: Animation, Family

Actor: Yun Liu, Michelle Wai, Yawen Zhu

Director: Dapeng Zhang

Country: China

Duration: 81 min

Quality: HD

Release: 2019

3.3