The Adjudicator

Genres: Crime

Actor: Xuming Chen, Chuan Fang, Changhui Guo

Director: Chengfei Zheng

Country: China

Duration: 85 min

Quality: HD

Release: 2018

5.0